MAKALELER 1

BÖLÜM 1: TÜRKLER

 1. Kurtarılmamış Türkler
 2. Yunanistan Türkleri
 3. Türk ve Rum
 4. Kıbrıs Konusu
 5. Türkiye ve Kıbrıs
 6. Kıbrıs’tan Sonra Kerkük
 7. Yok Olmağa Mahkûm Olanlar
 8. Türk Korkusu
 9. İran Türkleri (1)
 10. İran Türkleri (2)
 11. 800 Kazak Türk’ü
 12. 72 Kazak Ailesinin Bitmeyen Çilesi

BÖLÜM 2: TÜRK TARİHİNDEN ALTIN SAHİFELER

 1. Türk Milletinin Şeref Şehrahı
 2. Türk Ordusunun İftihar Levhası
 3. Türk Târihine Bakışımız Nasıl Olmalıdır?
 4. Târih Şuuru
 5. Türk Kara Ordusu Ne Zamân Kuruldu?
 6. Türk Kara Ordusunun Kuruluş Meselesi
 7. Devletimizin Kuruluşunu Sağlayan Savaş
 8. 23 Mayıs (1040) ve 3 Mayıs (1944)
 9. Türk Târihinde “Eylül”
 10. “Çingiz Han” ve “Aksak Temir Bek” Hakkında
 11. 10 İlkteşrin 1444 Varna Meydan Savaşı
 12. Navarin Baskını (20 Ekim 1827)
 13. İki Şanlı Yıldönümü
 14. Çanakkale Savaşı
 15. 27 Nisan 1920
 16. Malazgirt Savaşının 900. Yıldönümü
 17. Malazgirt’in 900. Yıldönümü ve Millî Kültür
 18. 26 Ağustos (1071) ve 30 Ağustos (1922)
 19. Türk Ordusuna Karşı Don Kişotlar
 20. 3 Mayıs 1944 (1)
 21. 3 Mayıs 1944 (2)
 22. 3 Mayıs
 23. Büyük Günler
 24. Gaza Topraklarının Gâzî ve Şehît Çocukları
 25. Türk Târihinde Yabancı Kadınları İhânet Serisi

BÖLÜM 3: TÜRK TARİHİ İLE İLGİLİ MAKALELER

 1. Kazakistan’da Bulunan Mezar
 2. Altın elbiseli Adam Hakkında Yeni Bilgiler
 3. İstanbul’un Fetih yılına Âit Bir Mezar Taşı
 4. 16. Asır Şairlerinden Edirneli Nazmî’nin Eseri ve Bu Eserin Türk Dili ve Kültürü Bakımından Ehemniyeti

BÖLÜM 4: DESTAN ve DESTANLAR

 1. Türk Destanı Üzerine İncelemeler: 1
 2. Türk Destanı
 3. Türk Destanı Üzerine İncelemeler: 2
 4. Türk Destanı Üzerinde Çalşanlar
 5. Türk Destanı Üzerine İncelemeler: 3
 6. Türk Destanını Tasnif Etmek Tecrübesi
 7. Türk Destanı Üzerine İncelemeler: 4
 8. Türk Destanını Nazma Çekmek Teşebbüsleri
 9. Türk Destanı Üzerine İncelemeler: 5
 10. Kopuzlama ve Oğuzlama
 11. En Eski Zamâna Âit Türk Destanı
 12. Alp Er Tunga Destanı
 13. Dede Korkut Kitabı Hakkında (Çiftçioğlu Hüseyin Nihâl, Türkiyat Enstitüsü Asistanlarından)
 14. Kitap Tahlili – Dede Korkut

BÖLÜM 5: DİL MESELESİ

 1. Dil Meselesi
 2. Türk Dili
 3. Edebî Dil
 4. Bozulan Türkçe
 5. Dilimizi Türkleştirmek İçin Amelî Yollar
 6. Türk Dilinde Ekler ve Kökler
 7. Kültür Dâvâsının Başı
 8. Türkçülere Birinci Teklif
 9. Türkçülere İkinci Teklif
 10. Türkçülere Üçüncü Teklif
 11. Türkçülere Dördüncü Teklif
 12. X Meselesi

BÖLÜM 6: TENKİT VE TANITMA

 1. “Zâde” Değil, “Oğul”
 2. Edebiyat Fakültesi Talebe Cemiyetinin Değerli Bir İşi
 3. Bizim Radyo ve Hoparlörleri
 4. İki Mühim Mesele
 5. Büyük Bir Yanlışlık
 6. Sessiz Hizmetler
 7. Solun 94 Yılı
 8. Türkiye’de Sosyaist ve Komünist Faaliyetleri
 9. Mühim Bir Dergi
 10. Büyük Bir Türkçünün Hâtırâsının Kutlanması

MAKALELER 2

BÖLÜM 1: BÜYÜK ADAMLAR

 1. Büyük Adam
 2. Cihan Târihinin En Büyük Kahramanı Kür Şad
 3. En Büyük Türk Kahramanı Kür Şad
 4. Çağrı Beğ
 5. Nâmık Kemâl
 6. Ziyâ Gökalp
 7. M. Âkif
 8. Rızâ Nûr
 9. Büyük Türkçü Rızâ Nûr (Bu yazı, Atsız’ın hazırlamakta olduğu “Rıza Nur” hakkındaki eserden alınmıştır)
 10. Rızâ Nûr’un Hayâtı
 11. Rızâ Nûr’un Türkçülüğe En Büyük Hizmeti
 12. Dr. Hasan Ferid Cansever
 13. Zeki Velidi Togan’ın Târihçiliği
 14. Prof. Fındıkoğlu Ziyaeddin Fahri
 15. Mehmet Sadık Aran ve Tahsin Demiray
 16. Profesör Caferoğlu Ahmet
 17. Nejdet Sançar (1910 – 1975)
 18. Türk Büyüklerine Saygı

BÖLÜM 2: ve DİĞERLERİ

 1. Çokayoğlu Mustafa Beğ’e Son Cevap
 2. Vâlâ Nûreddîn Beğ’e Bir Sual
 3. Haddini Bil
 4. Edirne Mebusu Şeref Bey’e Cevap
 5. Kânûn, Ahmet Muhip Efendiyi Çarptı
 6. Alaylı Âlimler
 7. Hasan Âli Hesâp Vermelidir
 8. Sıfıra Cevap
 9. Mâzîyi İnkâr Edenler, Darülfünun ve Millî Târih Kongresi
 10. Darülfünunun Kara, Daha Doğru Bir Tâbirle Yüz Kızartacak Listesi
 11. Eseri Olmayan Eşsiz(!) Profesörler
 12. Mantık Şâheserleri
 13. Yalan
 14. Millî Şefin Bengüzarı
 15. Mustafa İsmet ve Kızıllar
 16. Zamân, Hükmünü Veriyor
 17. Ne Ekersen, Onu Biçersin
 18. Atsız’ın Sağlık Bakanlığına Dilekçesi
 19. Sadri Maksudî Beğe Bir Ders
 20. İşin Başı

MAKALELER 3

BÖLÜM 1: TÜRKÇÜLÜK-TURANCILIK

 1. Türkçülük
 2. Türkçülük, Değişmez Bir Fikirdir
 3. Bizim Günümüz
 4. Türkçü Kimdir?
 5. Türkçüülk ve Siyâset
 6. Türk Milletinin Asıl Meseleleri
 7. Turancılık
 8. Turancılık, Romantik Bir Hayâl Değildir
 9. Turancılık ve Fâruk Güventürk
 10. Turancıyız, Ne Olacak?
 11. Bir Ansiklopedinin Büyük Yanlışları
 12. Fâruk Nâfiz’e Bir İhtar
 13. Faşist
 14. Telkin ve Propaganda
 15. Ülküler, Taarruzîdir
 16. Unutmayacağız
 17. Veda
 18. Sağcı Kimdir?
 19. Millîyetçi Gençlik
 20. Türk Birliği
 21. Türk Irkı=Türk Milleti
 22. Türkler, Hangi Irktandır?

BÖLÜM 2: AHLÂK VE MİLLÎ AHLÂK

 1. Millî Ahlâk
 2. Gençlik ve Ahlâk
 3. Türk Ahlâkı
 4. Gençlik ve Mefkûre
 5. Millî Mefkûre
 6. Bize Bir “Gençlik” Lâzımdır
 7. Türk Gençliği Nasıl Yetişmeli?

BÖLÜM 3: MİLLÎ DEĞERLER

 1. Millî Benlik
 2. Millî Benlik 2
 3. Millî Değerler ve Millî Rûh
 4. Milletleri Rûhlandırmak
 5. Millî Semboller
 6. Millî Uyanıklık
 7. Millî Şuur Uyanıklığı
 8. Millî Şuur Harekete Geçiyor
 9. Millî Şerefi Koruyanlar Unutulmamalı
 10. Millî Birlik
 11. Millî Siyâset
 12. Millî İktisat
 13. İktisat ve Millî Müdafaa
 14. Kim Millî Kahramândır?
 15. Millî Eğitim
 16. Millî Kültürü Koruma Kanûnu
 17. Milî Mefahireye Saygı
 18. Millî Mukaddesat Düşmanları
 19. Millî Gâye

BÖLÜM 4: KOMÜNİZM, SOSYALİZM, SOLCULUK VE KÜRDÇÜLÜK

 1. “Millet”in İşfaatı
 2. Târihin Barışmaz Düşmanları
 3. Antika Komünistler
 4. Komünistler
 5. Komünizm, Yıkılmağa Mahkûmdur
 6. Komünizmin Ahmak Kardeşi: Sosyalizm
 7. İşte Sosyalizm
 8. Sosyalizm Maskaralığı
 9. Moda Yalnız Kılık-Kıyâfete Âit Değildir
 10. Solcu Foyası
 11. Sol Millîyetçi Olamaz
 12. Kürdler ve Komünistler
 13. Kızıl Kürdlerin Yaygarası
 14. “Bağımsız Kürd Devleti” Propagandası

BÖLÜM 5: TÜRKÇÜLÜĞE VE TÜRK MİLLÎYETÇİLİĞİNE KARŞI OLANLARA CEVAPLAR

 1. Ordinaryüsün Fahiş Yanlışları
 2. Uydurma Millîyetçilik (Prof. Ali Fuad Başgil’e…)
 3. Millîyetçilik Taslayan İhtiyar Kozmopolit (Prof. Ali Fuad Başgil’e…)
 4. Bir Felsefe Öğretmeninin Yanlışları (Nûreddîn Topçu’ya…)
 5. Dîndar ve Mutaassıp Hacı Bayanın Türklüğe Hakaretleri (Sabah gazetesinin yazarlarından Bayan Hacı Münevver Ayaşlı’ya…)
 6. Nûrculuk Denen Sayıklama
 7. İslâm Birliği Kuruntusu
 8. İrtica Artık Bir Kuvvet Değildir
 9. Türkçülüğe Karşı Yobazlık
 10. Yobazlık Bir Fikir Müstehasesidir (Hasan Bağcı’ya…)
 11. Konuşmalar 1
 12. Konuşmalar 2
 13. Konuşmalar 3

MAKALELER 4

 1. Başvekil Saraçoğlu Şükrü’ye Açık Mektup
 2. Başvekil Saraçoğlu Şükrü’ye İkinci Açık Mektup
 3. Türk Milletine Açık Mektup
 4. Bozkurt Korkusu
 5. Millî Bayram
 6. Türk Milletine Çağrı
 7. Devletin Yüksek Kademelerinde ve Gizli Teşkilâtı İçinde Hâinler ve Casuslar mı Var?
 8. Düşmana Koz Veriliyor
 9. Birleşmiş Milletler İdeali
 10. Târihin Akışı Değiştirilemiyor
 11. İlericiler
 12. Sosyal Yüzsüzlük
 13. Senin Seviyen Bu mu?
 14. Ahlâkî Adâlet
 15. Millî Savunma Gücünün Yok Edilmesi
 16. Işık
 17. İleriki İnkılâpçılara
 18. Köycülük
 19. Halk ve Münevver
 20. Biz Ne İstediğimizi Biliyoruz
 21. Türk Halkı Değiliz, Türk Milletiyiz
 22. Hürriyet Sarhoşluğu
 23. Hürriyetin Sınırları
 24. Propaganda
 25. Kirâlık Subaylar
 26. Çağımızın Masalı
 27. Komünist, Yahudî ve Dalkavuk
 28. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’e Dilekçe
 29. Kızılay Görevini Yapmadı
 30. Vodka Fabrikası
 31. Türk Kızları Nasıl Yetiştirilmeli?
 32. Fanteziler
 33. Siyâset Terâneleri
 34. Açık Yürekli Olmak
 35. Partiler ve Tutumları
 36. Halk Partisinin Tek Yanlışı
 37. Hindenburg’un Sözleri
 38. Askerî Düşünce ve Siyâsî Düşünce
 39. “Devlet” Adındaki “Haramî Ocakları” ile Siyâsî Bağları Muhâfaza Etmek Faydasızdır
 40. Dün ve Yarın
 41. Kızıl Elma
 42. Yoktan Mesele Çıkarmak
 43. Lüzûmsuz Telâşlar
 44. Asıl Mesele
 45. Büyüklük Ülküsü
 46. Yasak Kitap
 47. Vilâyete Seyahat
 48. Kültür Bakanının Resmî Yazısına Açık Cevap
 49. Yorulanlar
 50. Kurucular Meclisi
 51. Koca Râgıp Paşa, Haşmet ve Fitnat Hanım
 52. Öğretmen Kıyımı
 53. Amerikalılar Aya Giderken
 54. Otorite
 55. Bir Millet Nasıl Çökertilir?
 56. İçeriden Çökertme
 57. Hukûk Her Şey Değildir
 58. Artık Bir Sınır Çizmek Gerek
 59. Vazife Sınırı
 60. Grev ve Lokavt
 61. Korkular
 62. 16 Devlet Masalı ve Uydurma Bayraklar
 63. Gurbetteki Mazlumlar
 64. Gurbette Mecburî Yaşayanlar
 65. Bir Yurdun Kutsal Yerleri
 66. Türkiye’nin Yeniden Kurulması
 67. Türkiye’nin Yeniden Kuruluşu
 68. Türkiye’nin Türkleşmesi
 69. Yabancı Bayraklar Altında Ölenlere Ağıt
 70. Türk Bodun, Ökün!
 71. Aynı Târihî Yanlışlığa Düşüyor muyuz?
 72. Aynı Târihî Yanlışlığa Düşüyoruz
 73. Atalarımızdan Kalan Eserleri Yıkmak, Vatana İhânettir!
 74. Ne Yaptığını Bilmeyenler
 75. Savaş Aleyhtarlığı
 76. Askerlik Aleyhtarlığı
 77. Ne Zamân Savaşılır?
 78. Düşmana Tâviz Verilmez
 79. Altıncı Filo
 80. NATO’ya Hayır! Peki Sonra?
 81. Mendebur Amerikalı
 82. Ders
 83. Chyrchill Masalı
 84. Türk Vatanını Peşkeş Çekenlere
 85. Baş Makarnacının Sırtı Kaşınıyor
 86. Mûsâ’nın Necip(!) Evlâtları Bilsinler ki
 87. Arabları Kurtarmak için Teklif
 88. Son Söz
Kategoriler: Alıntılar

AlpAytekin

Kökten Türkçü, pagan, liyâkatçı, militarist. Halkbilimci...

 1442 kez okundu. 

Beŋzer Yazılar