MAKALELER 1

BÖLÜM 1: TÜRKLER

– Kurtarılmamış Türkler

– Yunanistan Türkleri

– Türk ve Rum

– Kıbrıs Konusu

– Türkiye ve Kıbrıs

– Kıbrıs’tan Sonra Kerkük

– Yok Olmağa Mahkûm Olanlar

– Türk Korkusu

– İran Türkleri (1)

– İran Türkleri (2)

– 800 Kazak Türk’ü

– 72 Kazak Ailesinin Bitmeyen Çilesi

 

BÖLÜM 2: TÜRK TARİHİNDEN ALTIN SAHİFELER

– Türk Milletinin Şeref Şehrahı

– Türk Ordusunun İftihar Levhası

– Türk Târihine Bakışımız Nasıl Olmalıdır?

– Târih Şuuru

– Türk Kara Ordusu Ne Zamân Kuruldu?

– Türk Kara Ordusunun Kuruluş Meselesi

– Devletimizin Kuruluşunu Sağlayan Savaş

– 23 Mayıs (1040) ve 3 Mayıs (1944)

– Türk Târihinde “Eylül”

– “Çingiz Han” ve “Aksak Temir Bek” Hakkında

– 10 İlkteşrin 1444 Varna Meydan Savaşı

– Navarin Baskını (20 Ekim 1827)

– İki Şanlı Yıldönümü

– Çanakkale Savaşı

– 27 Nisan 1920

– Malazgirt Savaşının 900. Yıldönümü

– Malazgirt’in 900. Yıldönümü ve Millî Kültür

– 26 Ağustos (1071) ve 30 Ağustos (1922)

– Türk Ordusuna Karşı Don Kişotlar

– 3 Mayıs 1944 (1)

– 3 Mayıs 1944 (2)

– 3 Mayıs

– Büyük Günler

– Gaza Topraklarının Gâzî ve Şehît Çocukları

– Türk Târihinde Yabancı Kadınları İhânet Serisi

 

BÖLÜM 3: TÜRK TARİHİ İLE İLGİLİ MAKALELER

– Kazakistan’da Bulunan Mezar

– Altın elbiseli Adam Hakkında Yeni Bilgiler

– İstanbul’un Fetih yılına Âit Bir Mezar Taşı

– 16. Asır Şairlerinden Edirneli Nazmî’nin Eseri ve Bu Eserin Türk Dili ve Kültürü Bakımından Ehemniyeti

 

BÖLÜM 4: DESTAN ve DESTANLAR

– Türk Destanı Üzerine İncelemeler: 1

Türk Destanı

– Türk Destanı Üzerine İncelemeler: 2

Türk Destanı Üzerinde Çalşanlar

– Türk Destanı Üzerine İncelemeler: 3

Türk Destanını Tasnif Etmek Tecrübesi

– Türk Destanı Üzerine İncelemeler: 4

Türk Destanını Nazma Çekmek Teşebbüsleri

– Türk Destanı Üzerine İncelemeler: 5

Kopuzlama ve Oğuzlama

– En Eski Zamâna Âit Türk Destanı

Alp Er Tunga Destanı

– Dede Korkut Kitabı Hakkında (Çiftçioğlu Hüseyin Nihâl, Türkiyat Enstitüsü Asistanlarından)

– Kitap Tahlili – Dede Korkut

 

BÖLÜM 5: DİL MESELESİ

– Dil Meselesi

– Türk Dili

– Edebî Dil

– Bozulan Türkçe

– Dilimizi Türkleştirmek İçin Amelî Yollar

– Türk Dilinde Ekler ve Kökler

– Kültür Dâvâsının Başı

– Türkçülere Birinci Teklif

– Türkçülere İkinci Teklif

– Türkçülere Üçüncü Teklif

– Türkçülere Dördüncü Teklif

– X Meselesi

 

BÖLÜM 6: TENKİT VE TANITMA

– “Zâde” Değil, “Oğul”

– Edebiyat Fakültesi Talebe Cemiyetinin Değerli Bir İşi

– Bizim Radyo ve Hoparlörleri

– İki Mühim Mesele

– Büyük Bir Yanlışlık

– Sessiz Hizmetler

– Solun 94 Yılı

– Türkiye’de Sosyaist ve Komünist Faaliyetleri

– Mühim Bir Dergi

– Büyük Bir Türkçünün Hâtırâsının Kutlanması

 

MAKALELER 2

 

BÖLÜM 1: BÜYÜK ADAMLAR

– Büyük Adam

– Cihan Târihinin En Büyük Kahramanı Kür Şad

– En Büyük Türk Kahramanı Kür Şad

– Çağrı Beğ

– Nâmık Kemâl

– Ziyâ Gökalp

– M. Âkif

– Rızâ Nûr

– Büyük Türkçü Rızâ Nûr (Bu yazı, Atsız’ın hazırlamakta olduğu “Rıza Nur” hakkındaki eserden alınmıştır)

– Rızâ Nûr’un Hayâtı

– Rızâ Nûr’un Türkçülüğe En Büyük Hizmeti

– Dr. Hasan Ferid Cansever

– Zeki Velidi Togan’ın Târihçiliği

– Prof. Fındıkoğlu Ziyaeddin Fahri

– Mehmet Sadık Aran ve Tahsin Demiray

– Profesör Caferoğlu Ahmet

– Nejdet Sançar (1910 – 1975)

– Türk Büyüklerine Saygı

 

BÖLÜM 2: ve DİĞERLERİ

– Çokayoğlu Mustafa Beğ’e Son Cevap

– Vâlâ Nûreddîn Beğ’e Bir Sual

– Haddini Bil

– Edirne Mebusu Şeref Bey’e Cevap

– Kânûn, Ahmet Muhip Efendiyi Çarptı

– Alaylı Âlimler

– Hasan Âli Hesâp Vermelidir

– Sıfıra Cevap

– Mâzîyi İnkâr Edenler, Darülfünun ve Millî Târih Kongresi

– Darülfünunun Kara, Daha Doğru Bir Tâbirle Yüz Kızartacak Listesi

– Eseri Olmayan Eşsiz(!) Profesörler

– Mantık Şâheserleri

– Yalan

– Millî Şefin Bengüzarı

– Mustafa İsmet ve Kızıllar

– Zamân, Hükmünü Veriyor

– Ne Ekersen, Onu Biçersin

– Atsız’ın Sağlık Bakanlığına Dilekçesi

– Sadri Maksudî Beğe Bir Ders

– İşin Başı

 

MAKALELER 3

 

BÖLÜM 1: TÜRKÇÜLÜK-TURANCILIK

– Türkçülük

– Türkçülük, Değişmez Bir Fikirdir

– Bizim Günümüz

– Türkçü Kimdir?

– Türkçüülk ve Siyâset

– Türk Milletinin Asıl Meseleleri

– Turancılık

– Turancılık, Romantik Bir Hayâl Değildir

– Turancılık ve Fâruk Güventürk

– Turancıyız, Ne Olacak?

– Bir Ansiklopedinin Büyük Yanlışları

– Fâruk Nâfiz’e Bir İhtar

– Faşist

– Telkin ve Propaganda

– Ülküler, Taarruzîdir

– Unutmayacağız

– Veda

– Sağcı Kimdir?

– Millîyetçi Gençlik

– Türk Birliği

– Türk Irkı=Türk Milleti

– Türkler, Hangi Irktandır?

 

BÖLÜM 2: AHLÂK VE MİLLÎ AHLÂK

– Millî Ahlâk

– Gençlik ve Ahlâk

– Türk Ahlâkı

– Gençlik ve Mefkûre

– Millî Mefkûre

– Bize Bir “Gençlik” Lâzımdır

– Türk Gençliği Nasıl Yetişmeli?

 

BÖLÜM 3: MİLLÎ DEĞERLER

– Millî Benlik

– Millî Benlik 2

– Millî Değerler ve Millî Rûh

– Milletleri Rûhlandırmak

– Millî Semboller

– Millî Uyanıklık

– Millî Şuur Uyanıklığı

– Millî Şuur Harekete Geçiyor

– Millî Şerefi Koruyanlar Unutulmamalı

– Millî Birlik

– Millî Siyâset

– Millî İktisat

– İktisat ve Millî Müdafaa

– Kim Millî Kahramândır?

– Millî Eğitim

– Millî Kültürü Koruma Kanûnu

– Milî Mefahireye Saygı

– Millî Mukaddesat Düşmanları

– Millî Gâye

 

BÖLÜM 4: KOMÜNİZM, SOSYALİZM, SOLCULUK VE KÜRDÇÜLÜK

– “Millet”in İşfaatı

– Târihin Barışmaz Düşmanları

– Antika Komünistler

– Komünistler

– Komünizm, Yıkılmağa Mahkûmdur

– Komünizmin Ahmak Kardeşi: Sosyalizm

– İşte Sosyalizm

– Sosyalizm Maskaralığı

– Moda Yalnız Kılık-Kıyâfete Âit Değildir

– Solcu Foyası

– Sol Millîyetçi Olamaz

– Kürdler ve Komünistler

– Kızıl Kürdlerin Yaygarası

– “Bağımsız Kürd Devleti” Propagandası

 

BÖLÜM 5: TÜRKÇÜLÜĞE VE TÜRK MİLLÎYETÇİLİĞİNE KARŞI OLANLARA CEVAPLAR

– Ordinaryüsün Fahiş Yanlışları

– Uydurma Millîyetçilik (Prof. Ali Fuad Başgil’e…)

– Millîyetçilik Taslayan İhtiyar Kozmopolit (Prof. Ali Fuad Başgil’e…)

– Bir Felsefe Öğretmeninin Yanlışları (Nûreddîn Topçu’ya…)

– Dîndar ve Mutaassıp Hacı Bayanın Türklüğe Hakaretleri (Sabah gazetesinin yazarlarından Bayan Hacı Münevver Ayaşlı’ya…)

– Nûrculuk Denen Sayıklama

– İslâm Birliği Kuruntusu

– İrtica Artık Bir Kuvvet Değildir

– Türkçülüğe Karşı Yobazlık

– Yobazlık Bir Fikir Müstehasesidir (Hasan Bağcı’ya…)

– Konuşmalar 1

– Konuşmalar 2

– Konuşmalar 3

 

MAKALELER 4

– Başvekil Saraçoğlu Şükrü’ye Açık Mektup

– Başvekil Saraçoğlu Şükrü’ye İkinci Açık Mektup

– Türk Milletine Açık Mektup

– Bozkurt Korkusu

– Millî Bayram

– Türk Milletine Çağrı

– Devletin Yüksek Kademelerinde ve Gizli Teşkilâtı İçinde Hâinler ve Casuslar mı Var?

– Düşmana Koz Veriliyor

– Birleşmiş Milletler İdeali

– Târihin Akışı Değiştirilemiyor

– İlericiler

– Sosyal Yüzsüzlük

– Senin Seviyen Bu mu?

– Ahlâkî Adâlet

– Millî Savunma Gücünün Yok Edilmesi

– Işık

– İleriki İnkılâpçılara

– Köycülük

– Halk ve Münevver

– Biz Ne İstediğimizi Biliyoruz

– Türk Halkı Değiliz, Türk Milletiyiz

– Hürriyet Sarhoşluğu

– Hürriyetin Sınırları

– Propaganda

– Kirâlık Subaylar

– Çağımızın Masalı

– Komünist, Yahudî ve Dalkavuk

– İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’e Dilekçe

– Kızılay Görevini Yapmadı

– Vodka Fabrikası

– Türk Kızları Nasıl Yetiştirilmeli?

– Fanteziler

– Siyâset Terâneleri

– Açık Yürekli Olmak

– Partiler ve Tutumları

– Halk Partisinin Tek Yanlışı

– Hindenburg’un Sözleri

– Askerî Düşünce ve Siyâsî Düşünce

– “Devlet” Adındaki “Haramî Ocakları” ile Siyâsî Bağları Muhâfaza Etmek Faydasızdır

– Dün ve Yarın

– Kızıl Elma

– Yoktan Mesele Çıkarmak

– Lüzûmsuz Telâşlar

– Asıl Mesele

– Büyüklük Ülküsü

– Yasak Kitap

– 68. Vilâyete Seyahat

– Kültür Bakanının Resmî Yazısına Açık Cevap

– Yorulanlar

– Kurucular Meclisi

– Koca Râgıp Paşa, Haşmet ve Fitnat Hanım

– Öğretmen Kıyımı

– Amerikalılar Aya Giderken

– Otorite

– Bir Millet Nasıl Çökertilir?

– İçeriden Çökertme

– Hukûk Her Şey Değildir

– Artık Bir Sınır Çizmek Gerek

– Vazife Sınırı

– Grev ve Lokavt

– Korkular

– 16 Devlet Masalı ve Uydurma Bayraklar

– Gurbetteki Mazlumlar

– Gurbette Mecburî Yaşayanlar

– Bir Yurdun Kutsal Yerleri

– Türkiye’nin Yeniden Kurulması

– Türkiye’nin Yeniden Kuruluşu

– Türkiye’nin Türkleşmesi

– Yabancı Bayraklar Altında Ölenlere Ağıt

– Türk Bodun, Ökün!

– Aynı Târihî Yanlışlığa Düşüyor muyuz?

– Aynı Târihî Yanlışlığa Düşüyoruz

– Atalarımızdan Kalan Eserleri Yıkmak, Vatana İhânettir!

– Ne Yaptığını Bilmeyenler

– Savaş Aleyhtarlığı

– Askerlik Aleyhtarlığı

– Ne Zamân Savaşılır?

– Düşmana Tâviz Verilmez

– Altıncı Filo

– NATO’ya Hayır! Peki Sonra?

– Mendebur Amerikalı

– Ders

– Chyrchill Masalı

– Türk Vatanını Peşkeş Çekenlere

– Baş Makarnacının Sırtı Kaşınıyor

– Mûsâ’nın Necip(!) Evlâtları Bilsinler ki

– Arabları Kurtarmak için Teklif

– Son Söz

Kategoriler: Alıntılar

AlpAytekin

Kökten Türkçü, pagan, liyâkatçı, militarist. Halkbilimci...

 1369 kez okundu. 

Beŋzer Yazılar