Fikir, duygu, ilke gibi konuları kısa ve öz şekilde anlatan ve söyleyeni belli olan sözlere özdeyiş, vecize, aforizma, motto veya kelam-ı kibar adı verilir.

Benim naçizanelerden birkaçı aşağıdadır.

 • Ayrıntılar, bütünü oluşturur. Sağlam bir bütün için ayrıntılar önemlidir.
 • Elek yoksa çöplük vardır.
 • Bir şeyin doğruluğunu düşünmek veya ona inanmak, o şeyin gerçekte doğru olduğu anlamına gelmez.
 • Bir şeye olduğundan çok anlam ve değer yüklenirse ve bu durum zaman içinde zihinlere yerleşirse artık o şeyi gerçek anlamı ve değeri ile görmek, küçümseme ve saygısızlık olarak algılanır.
 • Yanlış da olsa bir şeye inanan, kararsız olana baskın gelir.
 • Gerçek çoğu kez yalın ve durudur. Bu, yığınları tatmin etmez ve bu yüzden uydurmalara, gaybî ve farazî fantezilere meylederler.
 • Milliyetçi ırkçılığın nihaî durağı paganlıktır.
 • Bazı durumlarda normallik, anormalliktir.
 • Kimseye bildiğin her şeyi anlatma.
 • Makul öjeni, ağaç budaması gibi faydalıdır.
 • Gazeteciler ve avukatlar, güvenilmezdir ve potansiyel sahtekârlardır.
 • Bataklıkta ısrarla batmak isteyene el uzatırsan seni de yanına çeker.
 • Tektir Atsız, bir; ona şek getiren kâfir.
 • Fikrin desteklemediği fiil, kalemin desteklemediği kılıç, eksiktir.
 • Şahsî bencillik çok çirkin yerlere varabilir. Ancak millî bencillik, gerekli ve kaçınılmazdır.
 • Bir gün Gök Tanrı darbe yapıp diğer tüm sözde tanrıları kovacak.
 • İnanç ya ana gibi ya da yılan gibi sarar.
 • İlkelerimizde sertiz. Sert olan elbet kırılır; fakat kırık cam daha iyi keser.
 • İnsan iletişiminin yarısı boş konuşmaya dayanır.
 • Şamanizm, hiç sönmeyecek bir közdür.