Genel Kurmay Arşivlerinden İzmir’in Kurtuluşu

Kaynak: T.C. Genel Kurmay ATESE Başkanlığı. (1969). Türk İstiklal Harbi Batı Cephesi 6’ncı kısım 3’ncü kitap Büyük Taarruzda Takip Harekâtı, Cilt: II. Ankara: Genelkurmay Basımevi.

Bu kaynakta 82-127. sayfalardaki metinde dikkat çektiğimiz yerler kalın olarak belirtilmiştir. Kendi notlarımız köşeli ayraç “[ ]” içinde verilmiştir.

Türk ordusu İzmir’e giderken yolda karşılaştığı yerli Rum, Ermeni ve Çerkes ihanetleri ile muharebelerin bir kısmı aşağıda verilmiştir.

(daha&helliip;)