Koçgiri Kürd İsyânı ve Topal Osman Ağa Hazretleri

Koçgiri Kürd İsyânının bastırılmasında Merkez Ordusu Kumandanı Sakallı Nûreddîn Paşa ve 47. Gönüllü Alayı kumandanı Gâzî Topal Osman Ağanın başarıları: Tam teçhizat silâhlarla donatılmış Koçgiri ayaklanmasının bastırılması için Merkez Ordusu Kumandanı Sakallı Nûreddîn Paşa görevlendirildi. Bu iş için pek çok kumandan yardıma çağırıldı; ama dönemin zorluklarından ve asker ihtiyâcından dolayı Devamı…

1930’lu Yıllarda Hain Kürdlerin Pislikleri

1930 Ağrı isyanını çıkaran Kürdler, dönemin yarı-resmi gazetesi Cumhuriyet tarafından şöyle tasvir ediliyor: “Bunların alelade hayvanlar gibi basit sevk-i tabiilerle işleyen his ve dimağlarının tezahürleri, ne kadar kaba hatta aptalca düşündüklerini gösteriyor. Çiğ eti biraz bulgurla karıştırıp öylece yiyen bu adamların Afrika vahşilerinden ve Yamyamlardan hiç farkı yoktur.” Temizlik Başladı: Devamı…