H. Nihâl Atsız’ın Savunması (19 Şubat 1945)

Aşağıdaki metin, H. N. ATSIZ’ın kamuoyunda “Irkçılık-Turancılık Davası” adıyla bilinen 1944 Türkçülük Davalarında mahkeme heyetine karşı yaptığı efsanevî savunmanın tam metnidir. Davanın Mahiyeti Irkçılık Turancılık Hükümeti Tahkir Ankara Nümayişi Sonuç Davanın Mahiyeti Bu dava, savcının iddiaya uğraştığı gibi yeni bir rejim ve yeni nizam kurmak davası değil, Türkçülük düşmanlarının yaygarasına Devamı…

Bâkî’den Bir Gazel (Ferman-ı aşk, baş eğmeziz)

Aruz kalıpları klasik ayrıma göre 5 daireden, 19 bahirden (bahr/behr) oluşur.Aşağıdaki 6 beyitlik şiir: Daire-i Müştebihe, Bahr-i Muzâri mef’ūlü / fā’ilātü / mefā’ilü / fā’ilün Fermān-ı aşka cān ile var inkıyādumuzHükm-i kazāya zerre kadar yok ‘inādumuz Baş egmezüz edānīye dünyā-yı dūn içünAllāhadur tevekkülümüz i’timādumuz Biz müttekā-yi zer-keş-i cāha tayanmazuzHakkun kemāl-i Devamı…

Genel Kurmay Arşivlerinden İzmir’in Kurtuluşu

Kaynak: T.C. Genel Kurmay ATESE Başkanlığı. (1969). Türk İstiklal Harbi Batı Cephesi 6’ncı kısım 3’ncü kitap Büyük Taarruzda Takip Harekâtı, Cilt: II. Ankara: Genelkurmay Basımevi.

Bu kaynakta 82-127. sayfalardaki metinde dikkat çektiğimiz yerler kalın olarak belirtilmiştir. Kendi notlarımız köşeli ayraç “[ ]” içinde verilmiştir.

Türk ordusu İzmir’e giderken yolda karşılaştığı yerli Rum, Ermeni ve Çerkes ihanetleri ile muharebelerin bir kısmı aşağıda verilmiştir.

(daha&helliip;)

Gazâyî ve Atsız’a Ait İki Epik/Hamasî Gazel

Gazayi ‘nin “rayete meyl ederüz” ile başlayan en ünlü epik/hamasi gazeli ile Atsız ‘ın “Bu dünyada gerçi olmadı bir şeyde kârımız” ile başlayan gazeli… Epik ve lirik iki şiirden örnek verilecek. Biri hanlarımızdan, diğeri bilgelerimizden birine ait. Askerî, militarist, milliyetçi olan bu örneklerde töreyi ve akılcılığı yay yaparak onun kontrolünde Devamı…

İnilti Seçmelerim (Akıl Hastalarının Yazdığı Şiirler)

Akıl Hastalarının Yazdıkları Şiirler – İnilti

1961-1964 Bakırköy Akıl ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde personeli yetiştirme amacı ile Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bedia Tuncer, hastaların hislerini yazı ile ifade edebileceğini sezince onlara şiir yazdırmış ve basılmağa değer olanları “İnilti – Akıl Hastalarının Yazdıkları Şiirler” adı ile 1964 yılında Matbaa Teknisyenleri Basımevinden neşretmiştir. Bu yazıda beğendiğim şiirleri derledim. (daha&helliip;)