Çanakkale Deniz Zaferimizin 104. Yıldönümü Kutlu Olsun!

Çanakkale gibi katı ve ulu bir askerî zaferi gaybî ve farazî fantezilerle, menkıbelerle ve arabesk düşkünlük anlayışıyla anmak, ciddi bir tehlikedir ve bir kültürel güvenlik meselesidir. Bu tür önemli tarihî olaylara sızmış Semitik ve Hint zihniyeti fark edilmeli ve önlenmelidir. Büyük başarı kazanmak için berbat durumda olmaya yönelik düşünce engellenmelidir. Devamı…

Kafkaslarda Yaşayan Halkların Sınıflandırılması

Kafkaslar, birbirleriyle yakın veya uzak birçok etnik kimliğin ve kültürün barındığı bir coğrafyadır. Bu halklar arasında “Kafkasyalı” çatısı altında ortak kültür unsurları olduğu gibi özgün ve farklı kültür unsurları da vardır. Bu coğrafyayı ve burada yaşayan çok sayıdaki halkı daha kolay ve sağlıklı olarak anlayabilmek, araştırabilmek, inceleyebilmek, kıyaslayabilmek için bir Devamı…

Halk Takviminde Kalandar Ayı ve Kalandar Kutlaması

Halk takvimi, sıcak ve soğuk devirler, günler, aylar ve mevsimler gibi salt bir zaman tasnifi değil, bunlarla birlikte o coğrafyanın tarım, hayvancılık ve meteoroloji bilgisini içeren, uzun yılların tecrübeleriyle ve bilgisiyle yoğrulmuş bir takvim sistemidir. Bununla birlikte yıllık hava tahmini, fal ve büyülük işlemlerde de kullanılmasıyla çok yönlülüğünü gösterir. Bölgeden Devamı…

Atsız – Üç Osmanlı Tarihi’nden Seçmeler

1. Oruç Beğ Târihi Atsız’ın 1972’de hazırladığı Üç Osmânlı Târihi (Oruç Beğ, Ahmedî, Şükrullâh) eserindeki (2011. İstanbul: Ötüken Neşriyat) dipnotlardan ve sözlüklerden seçtiklerimiz… Köşeli ayraç ([]) içindekiler, tarafımızca eklenmiştir. Tevatür: Arapça bir kelime olup, “doğru ve yanlış olduğu düşünülmeden üzerinde ittifak edilen konu”, démektir.Vallâhu a’lem: Eŋ iyi bilen Taŋrı’dır.Hatay [Hıtay]: Devamı…

Halkbilimi Bağlamında Türk Halk Takvimlerinin Yapısı, İşlevi ve İlgili Halk Bilgisi Ürünleri

Halkbilimi Bağlamında Türk Halk Takvimlerinin Yapısı, İşlevi ve İlgili Halk Bilgisi Ürünleri ÖZET Genel ve kapsayıcı adıyla “halk takvimi” olarak bilinen takvim sisteminin genel olarak insanlığın kültür tarihi içinde, özel olarak Türk kültürü içinde bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu bağlamda halk takvimlerinin ortaya çıkışı, kökeni, köken mitleri, yapısı, işlevleri, kullanım alanları, Devamı…