2 Hamâsî (Epik) Gazel: Gazâyî ve Atsız

Epik ve lirik özellikli iki şiirden örnek verilecek. Biri hanlarımızdan, diğeri bilgelerimizden birine ait. Askerî, militarist, milliyetçi olan bu örneklerde töreyi ve akılcılığı yay yaparak onun kontrolünde hissiyatı ok yapmanın ululuğunu iliklere değin işlettiren, ruhun ve aklın en uç köşelerine değin vardırabilen bu eşsiz örneklerin bahadır ve erdemli sahiplerini tanıtalım. (daha&helliip;)

Atsız – Üç Osmanlı Tarihi’nden Seçmeler

1. Oruç Beğ Târihi Atsız’ın 1972’de hazırladığı Üç Osmânlı Târihi (Oruç Beğ, Ahmedî, Şükrullâh) eserindeki (2011. İstanbul: Ötüken Neşriyat) dipnotlardan ve sözlüklerden seçtiklerimiz… Köşeli ayraç ([]) içindekiler, tarafımızca eklenmiştir. Tevatür: Arapça bir kelime olup, “doğru ve yanlış olduğu düşünülmeden üzerinde ittifak edilen konu”, démektir.Vallâhu a’lem: Eŋ iyi bilen Taŋrı’dır.Hatay [Hıtay]: Devamı…

Medet Mürvet Ma’rifet Ya Atsız!

Bu şiir denemesi, Çorumlu Sefil Ali’nin “Şâh-ı Merdân Coşa Geldi” adlı deyişinden esinlenmedir. Deyiş, Elbistanlı Mehmed Mustafâ Dede’nin yorumundan dinlenilmiştir. Bilge Atsız gökden indi, ülkümüzü dérledi Taŋrı Türk’ü korusını geldi bize gürledi Tümenlerce börüleri sancağında birledi Hem fânîdür hem bâkîdür nûr-ı Rızâ’nıŋ Atsız Yetiş carımıza kurtar meded mürved ya Atsız Devamı…

Atsız – Makaleler 1, 2, 3, 4 Dizini

MAKALELER 1 BÖLÜM 1: TÜRKLER Kurtarılmamış Türkler Yunanistan Türkleri Türk ve Rum Kıbrıs Konusu Türkiye ve Kıbrıs Kıbrıs’tan Sonra Kerkük Yok Olmağa Mahkûm Olanlar Türk Korkusu İran Türkleri (1) İran Türkleri (2) 800 Kazak Türk’ü 72 Kazak Ailesinin Bitmeyen Çilesi BÖLÜM 2: TÜRK TARİHİNDEN ALTIN SAHİFELER Türk Milletinin Şeref Şehrahı Devamı…