Kumuk Türkleri: Adı, Kökeni, Yurdu, Tarihçesi, Dili

Bu yazı, Ufuk Tavkul’un “Kumuk Türkleri: Tarihleri, Sosyal Yapıları ve Dilleri Üzerine Bir İnceleme” başlıklı makalesinin tarafımızca özeti, üzerine bazı eklemer ve şekil yönünden düzenlemelerle oluşturulmuştur.

Kumukların Kökeni


Kumukların kökeniyle ilgili birçok ayrı görüş olmakla birlikte kaynaklardaki bu belirsizlik veya görüş ayrılığı, tümüyle Kumukların hangi Türk kolundan, boyundan, halkından geldiği yönündedir. Çoklukla Oğuz ve Kıpçak birleşimi bir Türk halkı olduğunu yönündeki görüş baskındır. Kumuklar arasındaki yaygın inanış, onların Kafkasya Hunlarının ve Hazarların torunları ve mirasçısı olduklarıdır. Ancak Kumuk tarihini ve dilini inceleyen yabancı araştırmacılar farklı fikirler ileri sürmektedirler.

(daha&helliip;)

Kumuk Türklerinde Süydüm Tayak Oyunu

Kumuk Türkleri hakkında bilgi içün tıklayın: Kumuk Türkleri: Adı, Kökeni, Yurdu, Tarihçesi, Dili Süydüm Tayak adlı oyunda söylenen sarın’ın ne olduğundan kısaca bahs’delim: Sarın, şekil ve kafiye özellikleri açısından bakıldığında maninin Kumuk Türkçesindeki karşılığı olan manzum dörtlüklere verilen addır. Karşılıklı atışma şeklinde söylenen sarınlara “taqmaq” denir. Sarınlar, Kumuk halk edebiyatında Devamı…