12 Eylül 1980 İhtilalinin 40. Yıl Dönümü

TSK ihtilallerini esneklik payı bırakarak her zaman ve her yerde savunur, -istisnalar hariç- herkesle tartışabilirim. İhtilal veya darbe, benim için sözcük seçimi fark etmiyor. Darbeyse beceriksiz, gafil veya satkın siyasilere darbe… Darbe sözcüğü benim için olumsuz bir anlam içermiyor. Bunu rahatça kabulleniyor, bunda bir problem görmüyorum. Darbelerin, ihtilallerin doğruluğunu ispatlayacak veya ikna edecek kadar kanıtım, […]

H. Nihâl Atsız’ın Savunması (19 Şubat 1945)

Aşağıdaki metin, H. N. ATSIZ’ın kamuoyunda “Irkçılık-Turancılık Davası” adıyla bilinen 1944 Türkçülük Davalarında mahkeme heyetine karşı yaptığı efsanevî savunmanın tam metnidir. Davanın Mahiyeti Irkçılık Turancılık Hükümeti Tahkir Ankara Nümayişi Sonuç Davanın Mahiyeti Bu dava, savcının iddiaya uğraştığı gibi yeni bir rejim ve yeni nizam kurmak davası değil, Türkçülük düşmanlarının yaygarasına aldanarak kuruntuya kapılanların hiç yoktan […]

Format Sonrası / İdeal Seçme Program Listesi

Format sonrası veya ideal bir bilgisayar için gerekli, işlevsel, olmazsa olmaz seçme program listesi hazırlanmıştır. Bu listede elverilen ölçüde e-gizlilik ve e-güvenlik kapsamına giren yani kişisel veri gizliliğini ihlal etmeyen ve ücretsiz olan programlar seçilmiştir. Listede bu sınıfa girmeyen programlar, kıslatmalar bölümündeki işaretle belirtilmiştir. Kişisel verilerin korunması, e-gizlilik ve e-güvenlik konularında daha çok bilgi edinmek […]

Aruz kalıpları klasik ayrıma göre 5 daireden, 19 bahirden (bahr/behr) oluşur.Aşağıdaki 6 beyitlik şiir: Daire-i Müştebihe, Bahr-i Muzâri mef’ūlü / fā’ilātü / mefā’ilü / fā’ilün Fermān-ı aşka cān ile var inkıyādumuzHükm-i kazāya zerre kadar yok ‘inādumuz Baş egmezüz edānīye dünyā-yı dūn içünAllāhadur tevekkülümüz i’timādumuz Biz müttekā-yi zer-keş-i cāha tayanmazuzHakkun kemāl-i lutfınadur istinādumuz Zühd u salāha […]

Her yıl 1. Dünya Savaşı kapsamındaki Çanakkale Savaşında, ANZAK denen İngiliz tasmalı kölelerin Gelibolu’da karaya çıkışıyla başlayan kara muharebesinin yıldönümü olan 25 Nisan (1915) tarihinde, Avustralya ve Yeni Zelandalıların “Anzak Günü” adı altında Çanakkale Gelibolu’ya gelerek yaptıkları “Şafak Ayini” adlı saçma sapan anmalar engellenmeli veya düzenlenmelidir. Hatırlayalım: ANZAK adı “Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu” anlamına […]

Çanakkale gibi katı ve ulu bir askerî zaferi gaybî ve farazî fantezilerle, menkıbelerle ve arabesk düşkünlük anlayışıyla anmak, ciddi bir tehlikedir ve bir kültürel güvenlik meselesidir. Bu tür önemli tarihî olaylara sızmış Semitik ve Hint zihniyeti fark edilmeli ve önlenmelidir. Büyük başarı kazanmak için berbat durumda olmaya yönelik düşünce engellenmelidir. Türkler, savaşçı ordu-millet anlayışında olan, […]

Kafkaslar, birbirleriyle yakın veya uzak birçok etnik kimliğin ve kültürün barındığı bir coğrafyadır. Bu halklar arasında “Kafkasyalı” çatısı altında ortak kültür unsurları olduğu gibi özgün ve farklı kültür unsurları da vardır. Bu coğrafyayı ve burada yaşayan çok sayıdaki halkı daha kolay ve sağlıklı olarak anlayabilmek, araştırabilmek, inceleyebilmek, kıyaslayabilmek için bir sınıflandırma yapmak kaçınılmaz görünmektedir. Kafkas […]

WordPress için Robots.txt Dosyası Örneği

WordPress sistemli web site sahipleri için ideal bir robots.txt dosyası kodları aşağıdadır. Bu kodlara öneri ve eleştirilerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Bana göre bu kodlar, WordPress bir web sitesi için oldukça faydalı ve işlevsel robots.txt kodlarıdır. Zamanla daha da geliştirilebilir. Yukarıdaki kodlarda kendi web sitenizin adını benimkiyle değiştirmeyi unutmayın. İndekslenmesini istemediğiniz dizinleri “Disallow: /” etiketinden sonra ekleyebilirsiniz. […]

Börü Sinema Filmine Bir Eleştiri

Dağ I, Dağ II, Panzehir filmlerinin ve Börü dizisinin yapımcısı, Gök Türk üçlemesi filmlerini çekecek olan Alper Çağlar’ın Börü dizisinin son bölümü niteliğindeki filmi, önceki yapıtlarına göre bekleneni vermedi. Önceki yapıtlarındaki ruh, doku, başarı ve gösterdiği duruşu bilinmektedir; samimiyeti inandırıcıdır. Bu konularla ilgili yeterince veri ve yorum internette yer aldığı için bu yazıda ayrıca ele […]