Başlat Menüsü Klasörü

Başlat Menüsünün daha düzenli, işlevsel, güzel görünmesini sağlayabilirsiniz. Başlat menüsünde listelenen programların kısayolları (.lnk) aşağıdaki iki dizinde bulunur. C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs C:\Users\[Kullanıcı Adı]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs Ben üstteki dizini kullanıyorum. Tercih ettiğiniz dizinin içine, dışarıda oluşturduğunuz ve içine kısayollarınızı attığınız klasörünüzü taşıyabilirsiniz. Oluşturduğunuz klasörün başlat mensünü açtığınızda en üstte görünmesini sağlamak için dosya adının başına # koyabilirsiniz. “# […]

Oldukça geniş ve derin bir alan olan dijital güvenlik, gizlilik, webde anonimlik, KVKK gibi konular için başlangıç niteliğinde bir derleme ve bilgilendirme amacıyla hazırlanan bu içerikte bir kullanıcının elde olan imkânları çerçevesinde yapması ve bilmesi gerekenler çok derine ve detaya inmeden, ancak inmek isteyenler için de kaynaklar verilerek anlatılacaktır. Başlayalım. Bana kısa ve net olarak […]

1920-2000 yılları arasındaki her türlü stil ve ürüne vintage, 1910 ve öncesindeki ürünlere antika denir. Retro ise “geriye doğru”, “geçmişe ait gibi” anlamına gelen bir sıfattır. Vintage gerçekten eskidir; eskide kalan stil veya ürünün kendisidir. Retro ise eskiden izler taşıyan yeni ürünlerdir. Dolayısıyla retronun nostaljisi olmaz, vintagenin nostaljisi olur. Retro, nostaljik hava oluşturmak amacıyla üretilen, […]

TSK ihtilallerini esneklik payı bırakarak her zaman ve her yerde savunur, -istisnalar hariç- herkesle tartışabilirim. İhtilal veya darbe, benim için sözcük seçimi fark etmiyor. Darbeyse beceriksiz, gafil veya satkın siyasilere darbe… Darbe sözcüğü benim için olumsuz bir anlam içermiyor. Bunu rahatça kabulleniyor, bunda bir problem görmüyorum. Darbelerin, ihtilallerin doğruluğunu ispatlayacak veya ikna edecek kadar kanıtım, […]

Aşağıdaki metin, H. N. ATSIZ’ın kamuoyunda “Irkçılık-Turancılık Davası” adıyla bilinen 1944 Türkçülük Davalarında mahkeme heyetine karşı yaptığı efsanevî savunmanın tam metnidir. Davanın Mahiyeti Irkçılık Turancılık Hükümeti Tahkir Ankara Nümayişi Sonuç Davanın Mahiyeti Bu dava, savcının iddiaya uğraştığı gibi yeni bir rejim ve yeni nizam kurmak davası değil, Türkçülük düşmanlarının yaygarasına aldanarak kuruntuya kapılanların hiç yoktan […]

Format sonrası veya ideal bir bilgisayar için gerekli, işlevsel, olmazsa olmaz seçme program listesi hazırlanmıştır. Bu listede elverilen ölçüde e-gizlilik ve e-güvenlik kapsamına giren yani kişisel veri gizliliğini ihlal etmeyen ve ücretsiz olan programlar seçilmiştir. Listede bu sınıfa girmeyen programlar, kıslatmalar bölümündeki işaretle belirtilmiştir. Kısaltmalar(✔) – Açık Kaynak Kodlu (OpenSource), tümüyle ücretsiz ve güvenilir.(✘) – […]

Aruz kalıpları klasik ayrıma göre 5 daireden, 19 bahirden (bahr/behr) oluşur.Aşağıdaki 6 beyitlik şiir: Daire-i Müştebihe, Bahr-i Muzâri mef’ūlü / fā’ilātü / mefā’ilü / fā’ilün Fermān-ı aşka cān ile var inkıyādumuzHükm-i kazāya zerre kadar yok ‘inādumuz Baş egmezüz edānīye dünyā-yı dūn içünAllāhadur tevekkülümüz i’timādumuz Biz müttekā-yi zer-keş-i cāha tayanmazuzHakkun kemāl-i lutfınadur istinādumuz Zühd u salāha […]

Her yıl 1. Dünya Savaşı kapsamındaki Çanakkale Savaşında, ANZAK denen İngiliz tasmalı kölelerin Gelibolu’da karaya çıkışıyla başlayan kara muharebesinin yıldönümü olan 25 Nisan (1915) tarihinde, Avustralya ve Yeni Zelandalıların “Anzak Günü” adı altında Çanakkale Gelibolu’ya gelerek yaptıkları “Şafak Ayini” adlı saçma sapan anmalar engellenmeli veya düzenlenmelidir. Hatırlayalım: ANZAK adı “Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu” anlamına […]

Çanakkale gibi katı ve ulu bir askerî zaferi gaybî ve farazî fantezilerle, menkıbelerle ve arabesk düşkünlük anlayışıyla anmak, ciddi bir tehlikedir ve bir kültürel güvenlik meselesidir. Bu tür önemli tarihî olaylara sızmış Semitik ve Hint zihniyeti fark edilmeli ve önlenmelidir. Büyük başarı kazanmak için berbat durumda olmaya yönelik düşünce engellenmelidir. Türkler, savaşçı ordu-millet anlayışında olan, […]