Aşağıdaki metin, H. N. ATSIZ’ın kamuoyunda “Irkçılık-Turancılık Davası” adıyla bilinen 1944 Türkçülük Davalarında mahkeme heyetine karşı yaptığı efsanevî savunmanın tam metnidir. Davanın Mahiyeti Irkçılık Turancılık Hükümeti Tahkir Ankara Nümayişi Sonuç Davanın Mahiyeti Bu dava, savcının iddiaya uğraştığı gibi yeni bir rejim ve yeni nizam kurmak davası değil, Türkçülük düşmanlarının yaygarasına aldanarak kuruntuya kapılanların hiç yoktan […]

Gazayi ‘nin “rayete meyl ederüz” ile başlayan en ünlü epik/hamasi gazeli ile Atsız ‘ın “Bu dünyada gerçi olmadı bir şeyde kârımız” ile başlayan gazeli… Epik ve lirik iki şiirden örnek verilecek. Biri hanlarımızdan, diğeri bilgelerimizden birine ait. Askerî, militarist, milliyetçi olan bu örneklerde töreyi ve akılcılığı yay yaparak onun kontrolünde hissiyatı ok yapmanın ululuğunu iliklere […]

Türkçülük, Türk ülküsü, mefkûresi konularında rehber, hâkim, hakem, süzgeç, terazi, esas, temel olan Atsız’dır; ondan özgesi çeşnidir, ikincildir, tek başına eksik olup ancak Atsız’la uyuştuğu oranda faydalıdır.

1. Oruç Beğ Târihi Atsız’ın 1972’de hazırladığı Üç Osmânlı Târihi (Oruç Beğ, Ahmedî, Şükrullâh) eserindeki (2011. İstanbul: Ötüken Neşriyat) dipnotlardan ve sözlüklerden seçtiklerimiz… Köşeli ayraç ([]) içindekiler, tarafımızca eklenmiştir. Tevatür: Arapça bir kelime olup, “doğru ve yanlış olduğu düşünülmeden üzerinde ittifak edilen konu”, démektir.Vallâhu a’lem: Eŋ iyi bilen Taŋrı’dır.Hatay [Hıtay]: Kuzey Çin.Horzum: Türkler, Harzem’e Horzum […]

Bu şiir denemesi, Çorumlu Sefil Ali’nin “Şâh-ı Merdân Coşa Geldi” adlı deyişinden esinlenmedir. Deyiş, Elbistanlı Mehmed Mustafâ Dede’nin yorumundan dinlenilmiştir. Bilge Atsız gökden indi, ülkümüzü dėrlediTaŋrı Türk’ü korusını geldi bize gürlediTümenlerce börüleri sancağında birledi Hem fânîdür hem bâkîdür nûr-ı Rızâ’nın AtsızYetiş carımıza kurtar meded mürved ya Atsız Türkçülerin rehberidür, yıkar yapar kalemiNice derdin çâresidür, yaraların […]

Bu derleme Aytekin Alpaslan tarafından önce 1 Ocak 2014’te, daha sonra huseyinnihalatsiz.com için geliştirilerek Mayıs 2020’te hazırlanmıştır. MAKALELER 1 BÖLÜM 1: TÜRKLER Başlık Yayın Adı Sayı Tarih Kurtarılmamış Türkler Atsız Mecmua 7 1975 Yunanistan Türkleri Gözlem   9 Ocak 1969 Türk ve Rum Ötüken 8 22 Temmuz 1974 Kıbrıs Konusu Ötüken 9 15 Ağustos 1974 […]