Koçgiri Kürd İsyânının bastırılmasında Merkez Ordusu Kumandanı Sakallı Nûreddîn Paşa ve 47. Gönüllü Alayı kumandanı Gâzî Topal Osman Ağanın başarıları: Tam teçhizat silâhlarla donatılmış Koçgiri ayaklanmasının bastırılması için Merkez Ordusu Kumandanı Sakallı Nûreddîn Paşa görevlendirildi. Bu iş için pek çok kumandan yardıma çağırıldı; ama dönemin zorluklarından ve asker ihtiyâcından dolayı ayaklanmayı bastıracak olan çoğu kışla […]