Kafkaslar, birbirleriyle yakın veya uzak birçok etnik kimliğin ve kültürün barındığı bir coğrafyadır. Bu halklar arasında “Kafkasyalı” çatısı altında ortak kültür unsurları olduğu gibi özgün ve farklı kültür unsurları da vardır. Bu coğrafyayı ve burada yaşayan çok sayıdaki halkı daha kolay ve sağlıklı olarak anlayabilmek, araştırabilmek, inceleyebilmek, kıyaslayabilmek için bir sınıflandırma yapmak kaçınılmaz görünmektedir. Kafkas […]