Mustafâ İloğlu’nun “Gizli İlimler Hazinesi (Kenzü’l Ulûmil Mahfî)” adlı 8 ciltlik ünlü eserinin 1. cildinin 5. kısmında, 75. sayfadaki Yay Burcu ve özellikleri. Aşağıdaki metin içün küçük bir sözlük. Müşteri Yıldızı: Jüpiter, Erendiz. Utarid: Merkür. Mihver: Eksen. Mütenasip: Orantılı, uygun. Mutedil: Ilımlı. Cemilekâr: İyilik sever, güzel ahlâk ve huy sâhibi. Bu da kitapta geçen astroloji […]