Oldukça geniş ve derin bir alan olan dijital güvenlik, gizlilik, webde anonimlik, KVKK gibi konular için başlangıç niteliğinde bir derleme ve bilgilendirme amacıyla hazırlanan bu içerikte bir kullanıcının elde olan imkânları çerçevesinde yapması ve bilmesi gerekenler çok derine ve detaya inmeden, ancak inmek isteyenler için de kaynaklar verilerek anlatılacaktır. Başlayalım. Bana kısa ve net olarak […]