Halk takvimi, sıcak ve soğuk devirler, günler, aylar ve mevsimler gibi salt bir zaman tasnifi değil, bunlarla birlikte o coğrafyanın tarım, hayvancılık ve meteoroloji bilgisini içeren, uzun yılların tecrübeleriyle ve bilgisiyle yoğrulmuş bir takvim sistemidir. Bununla birlikte yıllık hava tahmini, fal ve büyülük işlemlerde de kullanılmasıyla çok yönlülüğünü gösterir. Bölgeden bölgeye, yöreden yöreye iklim, kültür, […]

Halkbilimi Bağlamında Türk Halk Takvimlerinin Yapısı, İşlevi ve İlgili Halk Bilgisi Ürünleri ÖZET Genel ve kapsayıcı adıyla “halk takvimi” olarak bilinen takvim sisteminin genel olarak insanlığın kültür tarihi içinde, özel olarak Türk kültürü içinde bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu bağlamda halk takvimlerinin ortaya çıkışı, kökeni, köken mitleri, yapısı, işlevleri, kullanım alanları, diğer takvim sistemleriyle ilişkisi, ilgili […]