Her yılbaşı yaklaştığında birtakım tartışmaları da beraberinde getirir. Bu tartışmaları temelde “cehalet” ve “ideolojik” olarak ikiye ayırmak belki mümkündür. İdeolojik neden kapsamında kimlik gösterisi, mensubu olunan fikre aidiyet duygusunu pekiştirme, “biz ve onlar” ayrımı gibi nedenler sayılabilir. Cehalet nedeni kapsamında da kavram kargaşaları, bilgi eksikliği, kandırılmak, manipülasyon gibi nedenleri sayabiliriz. Yılbaşı ile ilgili bu tartışmalardan […]