Alıntıdır. SAVUNMA MEKANİZMALARININ ÇEŞİTLERİ Freud savunma mekanizmalarından söz etmiştir. En önemli ve en sık kullanıldığını düşündüğü savunma mekanizması olarak repsesyondan özelikle bahsetmiştir. Kızı Anna Freud, savunma mekanizmalarını kapsamlı bir şekilde ilk olarak “Ben ve Savunma Mekanizmaları” adlı çalışmasında tanımlamıştır.