Bu şiir denemesi, Çorumlu Sefil Ali’nin “Şâh-ı Merdân Coşa Geldi” adlı deyişinden esinlenmedir. Deyiş, Elbistanlı Mehmed Mustafâ Dede’nin yorumundan dinlenilmiştir. Bilge Atsız gökden indi, ülkümüzü dėrlediTaŋrı Türk’ü korusını geldi bize gürlediTümenlerce börüleri sancağında birledi Hem fânîdür hem bâkîdür nûr-ı Rızâ’nın AtsızYetiş carımıza kurtar meded mürved ya Atsız Türkçülerin rehberidür, yıkar yapar kalemiNice derdin çâresidür, yaraların […]