-M. Necati Sepetçioğlu’nun Konak Romanına Ekleme Yan Bölüm- Gece oldu. Ağır donlu, kurt huylu, doğan gözlü Türkmenlerden kurulu ordu saf saf oldu. Kara Osman Bey başa kondu. Onun az gerisinde yanında kurmayları Rahman, Tuğrul Alp, Konur Alp, Gündüz Bey, Akça Koca Bey, Saru Yatu Bey dizildi. İçlerinde dervişlerden bir tek Barak Baba ve Geyikli Baba […]