Kahraman Enver Paşaya…

Batı Türk Eli’ni kurtaracak biri var idi.Bu, Tañrı gibi gökten olmuş Gâzî Paşa idi. Batı kutu ondadır, Doğu ise dardadır.Enver de farkındadır, Doğu’ya bakmaktadır. Karadeniz’i aştı, Kaflaslara ulaştı.Baktı ki dağlar duman, ta’arruza başladı. Yanar cân Azerbaycan, Moskof piçi saldırmış;Enver ve Nûrî Paşam, buraları kurtarmış. Dahasını kurtardın, Turancı Bozkurt Enver!Ahıska ve Dağıstan, sizlere şükür eder. Devâm […]