UYGURCA OĞUZ KAĞAN DESTANI Türkiye Türkçesiyle… Oğuz Han’ın Doğuşu Olsun dediler.Onun resmi işte budur. Ondan sonra da yine, sevinç, neşe buldular.Yine günlerden bir gün Aydın oldu gözleri, renklendi, ışık doldu,Ay Kağan’ın o gündü, bir erkek oğlu oldu. Gömgök, gök mavisiydi bu oğlanın yüz rengi,Kıpkızıl ağziyle ateş gibiydi benzi. Al al idi gözleri, saçları da kapkara.Perilerden […]