Mustafâ İloğlu’nun “Gizli İlimler Hazinesi (Kenzü’l Ulûmil Mahfî)” adlı 8 ciltlik ünlü eserinin 1. cildinin 5. kısmında, 75. sayfadaki Yay Burcu ve özellikleri. Aşağıdaki metin içün küçük bir sözlük. Müşteri Yıldızı: Jüpiter, Erendiz. Utarid: Merkür. Mihver: Eksen. Mütenasip: Orantılı, uygun. Mutedil: Ilımlı. Cemilekâr: İyilik sever, güzel ahlâk ve huy sâhibi. Bu da kitapta geçen astroloji […]

Yay Burcu (22 Kasım – 21 Aralık)

Olumlu Özellikleri: Keyifli. Neşeli, îş bilir. Açık zihinli. Adapte olur. İyi yargılar, Felsefik. Özgürlüğüne düşkün. Dışa dönük. Dindar. Eğitimli. Olgun. İyi niyetli. Sportmen. Yüksek hayal gücü. Şanslı. Neşeli. Olumsuz Özellikleri: Aşırı iyimser. Gürültücü. Sorumsuz. Kaprisli. Ani ilgi. Çabuk bıkmak. Sabırsızlık Yay Takım Yıldızı (Astronomi) Yay takımyıldızının birinci dekanatında Kyra-Harp yer alır. Lyra, Yay burcunun neşeli, […]