Gizli İlimler Hazinesi’ndeki Yay Burcu Özellikleri

Mustafâ İloğlu’nun “Gizli İlimler Hazinesi (Kenzü’l Ulûmil Mahfî)” adlı 8 ciltlik ünlü eserinin 1. cildinin 5. kısmında, 75. sayfadaki Yay Burcu ve özellikleri.


Aşağıdaki metin içün küçük bir sözlük.
Müşteri Yıldızı: Jüpiter, Erendiz.
Utarid: Merkür.
Mihver: Eksen.
Mütenasip: Orantılı, uygun.
Mutedil: Ilımlı.
Cemilekâr: İyilik sever, güzel ahlâk ve huy sâhibi.

Bu da kitapta geçen astroloji ile ilgili genel bilgilerden bir kesit: