Anca geldim tarladan,
Fındık döşürdüm daldan.
Ben yarimi tanırım,
O kumral kafasından.
Gidiyorum tarlaya,
Tek bir arkadaşımla.
Sana fındık yollarım,
Ye de beni hatırla.
Döşürdüm fındıkları,
Hemen kurutacağım.
Yar, tatlı sözlerini
Nasıl unutacağım?
Haburada fındığı,
Sereyim, kurutayım.
Senin gibi güzeli,
Ben nasıl unutayım?
Bahçeye serdim çeper,
Fındık, yaprağın öper.
Gel, kol kola gezelim,
Fındık dalları siper.
Atma türkü atarım,
Yüreğini yakarım.
Fındığı dizi eder,
Kurutup da satarım.
Denizlerde kayıklar,
Kızlar fındık ayıklar.
Sevenler sevdiğini,
Gece gündüz sayıklar.
Geline bak geline,
Fındık sarmış beline.
Torununu çok sevdim,
Darılma İzzet dede.
Fındık toplayan gelin,
Dalda fındık kalmasın.
Eğil de bir bakayım,
Aklım sende kalmasın.
Fındıkları follarım,
Pazarlara yollarım.
Gidiyorum güzelim,
Sana mektup yollarım.
Pencereden baksana,
Balkonlara çıksana,
Özledim de diyemem,
Bir kerecik baksana.
Eser yalı rüzgârı,
Yelken dolacak kadar.
Fındık parası aldım,
Gönlüm olacak kadar.
Özleminle yanarım.
Durmaz, seni anarım.
Sen misâfir gelirsen,
Kavruk fındık sunarım.
Mani demeye geldim,
Fındık yemeye geldim.
Meramım fındık değil,
Yâri görmeye geldim.