Kafkaslarda Yaşayan Halkların Sınıflandırılması

Kuzey Kafkas Bölgeleri

Kafkaslar, birbirleriyle yakın veya uzak birçok etnik kimliğin ve kültürün barındığı bir coğrafyadır. Bu halklar arasında “Kafkasyalı” çatısı altında ortak kültür unsurları olduğu gibi özgün ve farklı kültür unsurları da vardır. Bu coğrafyayı ve burada yaşayan çok sayıdaki halkı daha kolay ve sağlıklı olarak anlayabilmek, araştırabilmek, inceleyebilmek, kıyaslayabilmek için bir sınıflandırma yapmak kaçınılmaz görünmektedir.

Kafkas halkları coğrafi açıdan kuzey ve güney olarak iki kümeye ayrılabilir. Etnik kimlik ve dil açısından da Kafkasya yerlileri (otokton/yerli Kafkas halkı) olarak, Altay-Türk kökenliler olarak ve Hint-Avrupa kökenliler olarak üç kümeye ayrılabilir.

COĞRAFÎ SINIFLANDIRMA

A. Kuzey Kafkas Halkları

1. Çerkezler (Abaza, Abhaz, Adige, Kabartey, Şapsığ, Ubıh)
2. Çeçenler, Avarlar, İnguşlar
4. Osetler
5. Kalmuklar, Karaçay-Balkarlar, Kumuklar, Nogaylar
6. Dağıstan yerlileri (Agul, Avar, Dargı, Lak, Lezgi, Rutul, Tabasaran, Tsahur)

B. Güney Kafkas Halkları

1. Ahıska Türkleri, Azerbaycan Türkleri, Karapapaklar
2. Gürcüler (Acarlar, Lazlar, Mergeller)
3. Ermeniler

ETNİK-MİLLÎ SINIFLANDIRMA

A. Yerli (Otokton) Kafkas Halkları

1. Çerkezler (Abaza, Abhaz, Adige, Kabartey, Şapsığ, Ubıh)
2. Gürcüler (Acarlar, Lazlar, Mergeller)
3. Çeçenler, Avarlar, İnguşlar
4. Dağıstan yerlileri (Agul, Avar, Dargı, Lak, Lezgi, Rutul, Tabasaran, Tsahur)

B. Altay-Türk Kökenliler

Ahıska Türkleri, Azerbaycan Türkleri, Kalmuklar, Karaçay-Balkar Türkleri, Karapapaklar, Kumuklar, Nogaylar

C. Hem Yerli (Otokton) Hem de Hint-Avrupalı Kafkas Halkları

Ermeniler

Ç. Hint-Avrupa Kökenliler

1. Osetler (Farsî kökenliler)
2. Ruslar (Doğu Slavları)