Halkbilimi Bağlamında Türk Halk Takvimlerinin Yapısı, İşlevi ve İlgili Halk Bilgisi Ürünleri

Halkbilimi Bağlamında Türk Halk Takvimlerinin Yapısı, İşlevi ve İlgili Halk Bilgisi Ürünleri

ÖZET

Genel ve kapsayıcı adıyla “halk takvimi” olarak bilinen takvim sisteminin genel olarak insanlığın kültür tarihi içinde, özel olarak Türk kültürü içinde bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu bağlamda halk takvimlerinin ortaya çıkışı, kökeni, köken mitleri, yapısı, işlevleri, kullanım alanları, diğer takvim sistemleriyle ilişkisi, ilgili inanma ve uygulamalar; fal, kehanet, melheme gibi büyülük işlevleri, uygulamalı halkbilimi açısından önemi, Türk birliği ve kültürü için son derece uygun bir ortak çalışma konusu olduğu gibi çeşitli meseleler ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler: takvim, halk takvimi, kocakarı takvimi, halk meteorolojisi.

ABSTRACT

There has been an assessment about dating system known as “folk calendar” -in it’s general and inclusionary name- in the cultural history of humanity for generally and in the Turkish culture exclusively. In this context, matters such as the occurance of public calendars, their origins, origin myths, structures, functions, areas of utilization, relationships with other dating systems, related beliefs and practies; sorcerous functions such as fortune-telling, prophecy and melheme, it’s importance in terms of applied folklore and being a very suitable common study for Turkish solidarity, are addressed.

Key Words: calendar, folk calendar, folk meteorology.

Bu yazımı lisans bitirme tezim olarak düzenledim, geliştirdim ve academia.edu adresine yükledim. Yazının tümüne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yazıyı okuyabilmek için siteye üye olmak gerekmez. Ancak yazının tümünü PDF formatında indirebilmek için üye olmak gerekmektedir.
Bu yazı ilginizi çektiyse aynı bu yazıyla bağlantılı olarak, yani yine halk takvimi (kocakarı takvimi) ile ilgili bir başka yazıma bakabilirsiniz: Halk Takviminde Kalandar Ayı ve Kalandar Kutlaması