Osmanlı Türkçesi için Kamerî ve Şemsî Harfler ile Ebced Tablosu

Osmanlı Türkçesi alanı için hazırladığım bu iki faydalı tablo, şimdiye kadar internet üzerinde –en azından benim bulabildiklerim arasında– hazırlanmış tablolar arasında görsel ve işlevsel olarak en iyisidir. İki tablonun hem JPG formatında resim dosyası, hem de PDF dosyası vardır.

Ebcet, bir yazı dizgesi türü olmakla birlikte yaygın ve bilindik anlamıyla Arap harflerinin her birinin temsil ettiği sayı değeridir.

Arap harfleri, Farsça ve Türkçeden gelen ç, j, p harfleri hariç toplamda 28 harftir. Hemze (ء) imini de sayarsak 29; ama saymayalım. İşbu 28 harf, şemsî ve kamerî harfler olmak üzere iki kümeye ayrılır. Arapçada şems, Güneş demektir; kamer de Ay demektir. Sondaki -î harfi nispet bildirir.

Şemsî ve kamerî harflerin PDF dosyasını indirmek için buraya, ebced tablosunun PDF dosyasını indirmek için buraya tıklayın.