H. Nihâl Atsız’ın Savunması (19 Şubat 1945)

Aşağıdaki metin, H. N. ATSIZ’ın kamuoyunda “Irkçılık-Turancılık Davası” adıyla bilinen 1944 Türkçülük Davalarında mahkeme heyetine karşı yaptığı efsanevî savunmanın tam metnidir. Davanın Mahiyeti Irkçılık Turancılık Hükümeti Tahkir Ankara Nümayişi Sonuç Davanın Mahiyeti Bu dava, savcının iddiaya uğraştığı gibi yeni bir rejim ve yeni nizam kurmak davası değil, Türkçülük düşmanlarının yaygarasına aldanarak kuruntuya kapılanların hiç yoktan […]

Aruz kalıpları klasik ayrıma göre 5 daireden, 19 bahirden (bahr/behr) oluşur.Aşağıdaki 6 beyitlik şiir: Daire-i Müştebihe, Bahr-i Muzâri mef’ūlü / fā’ilātü / mefā’ilü / fā’ilün Fermān-ı aşka cān ile var inkıyādumuzHükm-i kazāya zerre kadar yok ‘inādumuz Baş egmezüz edānīye dünyā-yı dūn içünAllāhadur tevekkülümüz i’timādumuz Biz müttekā-yi zer-keş-i cāha tayanmazuzHakkun kemāl-i lutfınadur istinādumuz Zühd u salāha […]

Kaynak: T.C. Genel Kurmay ATESE Başkanlığı. (1969). Türk İstiklal Harbi Batı Cephesi 6’ncı kısım 3’ncü kitap Büyük Taarruzda Takip Harekâtı, Cilt: II. Ankara: Genelkurmay Basımevi. Bu kaynakta 82-127. sayfalardaki metinde dikkat çektiğimiz yerler kalın olarak belirtilmiştir. Kendi notlarımız köşeli ayraç “[ ]” içinde verilmiştir. Türk ordusu İzmir’e giderken yolda karşılaştığı yerli Rum, Ermeni ve Çerkes […]

Gazâyî ve Atsız’a Ait İki Epik/Hamasî Gazel

Gazayi ‘nin “rayete meyl ederüz” ile başlayan en ünlü epik/hamasi gazeli ile Atsız ‘ın “Bu dünyada gerçi olmadı bir şeyde kârımız” ile başlayan gazeli… Epik ve lirik iki şiirden örnek verilecek. Biri hanlarımızdan, diğeri bilgelerimizden birine ait. Askerî, militarist, milliyetçi olan bu örneklerde töreyi ve akılcılığı yay yaparak onun kontrolünde hissiyatı ok yapmanın ululuğunu iliklere […]

1961-1964 Bakırköy Akıl ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde personeli yetiştirme amacı ile Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bedia Tuncer, hastaların hislerini yazı ile ifade edebileceğini sezince onlara şiir yazdırmış ve basılmağa değer olanları “İnilti – Akıl Hastalarının Yazdıkları Şiirler” adı ile 1964 yılında Matbaa Teknisyenleri Basımevinden neşretmiştir. Bu yazıda beğendiğim şiirleri derledim.

Bu derleme Aytekin Alpaslan tarafından önce 1 Ocak 2014’te, daha sonra huseyinnihalatsiz.com için geliştirilerek Mayıs 2020’te hazırlanmıştır. MAKALELER 1 BÖLÜM 1: TÜRKLER Başlık Yayın Adı Sayı Tarih Kurtarılmamış Türkler Atsız Mecmua 7 1975 Yunanistan Türkleri Gözlem   9 Ocak 1969 Türk ve Rum Ötüken 8 22 Temmuz 1974 Kıbrıs Konusu Ötüken 9 15 Ağustos 1974 […]

“Mustafa Kemal Paşa iyi bir kumandan, ondan daha üstün olarak da dâhi bir siyaset adamıdır. Dağınık ve işgal altındaki Türkiye?yi birleşik olarak kurtarmak için başvurmadığı tertip, girmediği kalıp kalmamıştır. Usta bir satranççı yahut damacı nasıl on hamle, on beş hamle, hatta yirmi hamle ilerisini görerek ve düşünerek ona göre taş sürerse, Mustafa Kemal Paşa da […]

Yabancıların Türkler İçin Söyledikleri

Yabancıların Türkler İçin Söyledikleri “Sabirler, insan hafızasının hatırlayabildiği zamandan beri ne İranlılardan ne Romalılardan hiç kimsenin düşünemediği makinelere sahiptirler. Öyle ki her iki devlette mühendis eksik olmamış ve her devirde surları dövmek için makineler yapılmıştır; ama şimdiye kadar böyle bir buluş ne ortaya konmuş ne de onlar gibi kullanılabilmiştir. Bu, şüphesiz insan dehasının bir eseridir.” […]