Çanakkale gibi katı ve ulu bir askerî zaferi gaybî ve farazî fantezilerle, menkıbelerle ve arabesk düşkünlük anlayışıyla anmak, ciddi bir tehlikedir ve bir kültürel güvenlik meselesidir. Bu tür önemli tarihî olaylara sızmış Semitik ve Hint zihniyeti fark edilmeli ve önlenmelidir. Büyük başarı kazanmak için berbat durumda olmaya yönelik düşünce engellenmelidir. Türkler, savaşçı ordu-millet anlayışında olan, […]

Kafkaslar, birbirleriyle yakın veya uzak birçok etnik kimliğin ve kültürün barındığı bir coğrafyadır. Bu halklar arasında “Kafkasyalı” çatısı altında ortak kültür unsurları olduğu gibi özgün ve farklı kültür unsurları da vardır. Bu coğrafyayı ve burada yaşayan çok sayıdaki halkı daha kolay ve sağlıklı olarak anlayabilmek, araştırabilmek, inceleyebilmek, kıyaslayabilmek için bir sınıflandırma yapmak kaçınılmaz görünmektedir. Kafkas […]

Halk takvimi, sıcak ve soğuk devirler, günler, aylar ve mevsimler gibi salt bir zaman tasnifi değil, bunlarla birlikte o coğrafyanın tarım, hayvancılık ve meteoroloji bilgisini içeren, uzun yılların tecrübeleriyle ve bilgisiyle yoğrulmuş bir takvim sistemidir. Bununla birlikte yıllık hava tahmini, fal ve büyülük işlemlerde de kullanılmasıyla çok yönlülüğünü gösterir. Bölgeden bölgeye, yöreden yöreye iklim, kültür, […]

1. Oruç Beğ Târihi Atsız’ın 1972’de hazırladığı Üç Osmânlı Târihi (Oruç Beğ, Ahmedî, Şükrullâh) eserindeki (2011. İstanbul: Ötüken Neşriyat) dipnotlardan ve sözlüklerden seçtiklerimiz… Köşeli ayraç ([]) içindekiler, tarafımızca eklenmiştir. Tevatür: Arapça bir kelime olup, “doğru ve yanlış olduğu düşünülmeden üzerinde ittifak edilen konu”, démektir.Vallâhu a’lem: Eŋ iyi bilen Taŋrı’dır.Hatay [Hıtay]: Kuzey Çin.Horzum: Türkler, Harzem’e Horzum […]

Halkbilimi Bağlamında Türk Halk Takvimlerinin Yapısı, İşlevi ve İlgili Halk Bilgisi Ürünleri ÖZET Genel ve kapsayıcı adıyla “halk takvimi” olarak bilinen takvim sisteminin genel olarak insanlığın kültür tarihi içinde, özel olarak Türk kültürü içinde bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu bağlamda halk takvimlerinin ortaya çıkışı, kökeni, köken mitleri, yapısı, işlevleri, kullanım alanları, diğer takvim sistemleriyle ilişkisi, ilgili […]

Koçgiri Kürd İsyânının bastırılmasında Merkez Ordusu Kumandanı Sakallı Nûreddîn Paşa ve 47. Gönüllü Alayı kumandanı Gâzî Topal Osman Ağanın başarıları: Tam teçhizat silâhlarla donatılmış Koçgiri ayaklanmasının bastırılması için Merkez Ordusu Kumandanı Sakallı Nûreddîn Paşa görevlendirildi. Bu iş için pek çok kumandan yardıma çağırıldı; ama dönemin zorluklarından ve asker ihtiyâcından dolayı ayaklanmayı bastıracak olan çoğu kışla […]

Fındık Manileri

Anca geldim tarladan,Fındık döşürdüm daldan.Ben yarimi tanırım,O kumral kafasından. Gidiyorum tarlaya,Tek bir arkadaşımla.Sana fındık yollarım,Ye de beni hatırla. Döşürdüm fındıkları,Hemen kurutacağım.Yar, tatlı sözleriniNasıl unutacağım? Haburada fındığı,Sereyim, kurutayım.Senin gibi güzeli,Ben nasıl unutayım? Bahçeye serdim çeper,Fındık, yaprağın öper.Gel, kol kola gezelim,Fındık dalları siper. Atma türkü atarım,Yüreğini yakarım.Fındığı dizi eder,Kurutup da satarım. Denizlerde kayıklar,Kızlar fındık ayıklar.Sevenler sevdiğini,Gece gündüz […]

Mustafa Kemal Atatürk’ün 31 Temmuz 1920 tarihinde Afyonkarahisar Kolordu Dairesi’nde subaylara hitaben yaptığı konuşmanın tam metni: “‘Millet, bağımsızlığını ordudan bekler” Mustafa Kemâl Atatürk Millet, bağımsızlığının muhafazasından ibâret olan hayâtî gâyesinin teminini ordudan, ordunun ruhunu teşkil eden subaylardan bekler. İşte subayların yüce olan vazifesi budur. Tanrı göstermesin, milletin bağımsızlığı ihlâl edilirse bunun vebâli subaylara âit olacaktır. […]

UYGURCA OĞUZ KAĞAN DESTANI Türkiye Türkçesiyle… Oğuz Han’ın Doğuşu Olsun dediler.Onun resmi işte budur. Ondan sonra da yine, sevinç, neşe buldular.Yine günlerden bir gün Aydın oldu gözleri, renklendi, ışık doldu,Ay Kağan’ın o gündü, bir erkek oğlu oldu. Gömgök, gök mavisiydi bu oğlanın yüz rengi,Kıpkızıl ağziyle ateş gibiydi benzi. Al al idi gözleri, saçları da kapkara.Perilerden […]