Irk (Fal)

Ağustos yirmi beşi, Sürmene’den döndüm geri.

Dostumun var sevcideği, ırk bakar o elf gibi.

Çektik çilimi, içtik kahveyi; soğudu fincan,

Irkçı katun sağıma konuşlandı, geldi zamân.

Şöyle dedi bakıp da, fincana derin derin:

“Sen Müslümân değilsin de tarikata bağlısın”.

Şaştım, dedim: “Bu nasıl iş, sen sanırım yanıldın”.

Dedi: “Bilmem Aytekin. Bu ya dînî, ya lâ-dînî”

Tez ilhâm usuma geldi, dedim işte özetim:

“Ben; itikatta Türkçüyüm, amelde Atsızcıyım!

Yaşasın kutlu ülküm ve evvel-ahir Gök Tanrım!”
 
Irk: Fal.
Çilim çekmek: Sigara içmek.
Us: Akıl.
 
Irk baktırma: 25 Ağustos, şiir: 26 Ağustos.