Kahraman Enver Paşaya…

Batı Türk Eli’ni kurtaracak biri var idi.
Bu, Tañrı gibi gökten olmuş Gâzî Paşa idi.

Batı kutu ondadır, Doğu ise dardadır.
Enver de farkındadır, Doğu’ya bakmaktadır.

Karadeniz’i aştı, Kaflaslara ulaştı.
Baktı ki dağlar duman, ta’arruza başladı.

Yanar cân Azerbaycan, Moskof piçi saldırmış;
Enver ve Nûrî Paşam, buraları kurtarmış.

Dahasını kurtardın, Turancı Bozkurt Enver!
Ahıska ve Dağıstan, sizlere şükür eder.

Devâm étti yoluna, gider ata yurduna.
Moskof yine burada, ahtapot kızıl belâ.

Kutlu bir dilek için, kardeş bağları için,
Vardı ata yurduna, Batı’ya köprü için.

Bütün Türkler şenlendi, gencinden yaşlısına,
Yaşasın Turan’ımız, yaşasın Enver Paşa!

Târîhler gösterince, Ağustos Yirmi İki,
Soñsuz mavi göğümüz, soldurmuştu rengini.

Bayram günü yanında, otuza yakın çeri,
Soysuz Moskof telâşla, baskın étti içeri.

Baskın bu, basanındır; Enver dedi: “İleri!”
Ve çekildi silâhlar, Türk étmez hîç yüz geri!

“Ya istiklâl, ya ölüm!”, dedi kumandan Enver,
İlk hücûma o kalktı, yedi atası ezher.

Sol elde at yuları, kılıcı sağ elinde,
Bozkurt çeri atıldı, Enver ile birlikte.

Enver’iñ o kılıcı, ayna gibi parlıyor.
Yerin-göğün rûhları, ışıltıya bakıyor.

Bu kahramân sahneler, ‘âlemi efsûn éder.
Atalar gökten iner, sancağa selâm éder.

Atların nal sesleri, sardı Çegan’ı yer yer,
“Geçsin önlerinden koca gâzî ve şehîtler.”

Bir mitralyöz mermisi, hedefini şaşırdı,
O feleğin kahpesi, tam yüreğe saplandı.

Derken vuruldu Enver, yaraları karnında,
Fedâ olsun tüm her yer, ülkümüzün yolunda.

Mitralyöze karşılık, atıldı kılıcıyla,
Bu şânlı kahramânlık, hep añıldı adıyla.

Enver’iñ ülküsüne, hayâl diyen serseri!
Onuñki hayâl değil, ataların dileği.

Onuñ Turan emeli, bir Güneş kadar parlak,
Parladı tüm Türk eli, bu ışık ile apak.

Yaşa gâzî-yi nâmdâr, yaşa muhteşem Enver!
Şânıñ duydu tüm akvam, tutuştu tüm yürekler.

Enver’iñ kutlu tini, uçunca Tanrı Dağ’a,
Gür bir ses işitildi, tâ Doğu’dan, Batı’ya:
“Hoş gelişler ola, Kahramân Enver Paşa!”

Bögü Aytekin kaynar, Türkçülük kazanında,
Şiirim layık değil; ama gitsin rûhuna.

Bu şiirin ilk şekli, serbest ölçü ile 22 Eylül 2010 Çarşamba günü yazılmıştı. Bunu değiştirerek son şeklini 22 Mart 2012 Perşembe günü vérdim.