Medet Mürvet Ma’rifet Ya Atsız!

Bu şiir denemesi, Çorumlu Sefil Ali’nin “Şâh-ı Merdân Coşa Geldi” adlı deyişinden esinlenmedir. Deyiş, Elbistanlı Mehmed Mustafâ Dede’nin yorumundan dinlenilmiştir.

Bilge Atsız gökden indi, ülkümüzü dėrledi
Taŋrı Türk’ü korusını geldi bize gürledi
Tümenlerce börüleri sancağında birledi

Hem fânîdür hem bâkîdür nûr-ı Rızâ’nın Atsız
Yetiş carımıza kurtar meded mürved ya Atsız

Türkçülerin rehberidür, yıkar yapar kalemi
Nice derdin çâresidür, yaraların merhemi
Cümle âleme örnekdür, eşsiz dokuz erdemi

Hem fânîdür hem bâkîdür nûr-ı Rızâ’nın Atsız
Yetiş carımıza kurtar meded mürved ya Atsız

Başlar üstünde kağanlık tuglarını görmedi
Ekdiği tohum yeşerdi, gözü açık gitmedi
Hikmetinin himmetini erdemsizler görmedi

Hem fânîdür hem bâkîdür nûr-ı Rızâ’nın Atsız
Yetiş carımıza kurtar meded mürved ya Atsız

Lahmike, demmike, cismike, rûhike Atsız’dır
Korkut’dan, Irkıl’dan sırr-ı hikmet olan Atsız’dır
Türk’e âşık olan Türkçünün maşûğı Atsız’dır

Hem fânîdür hem bâkîdür nûr-ı Rızâ’nın Atsız
Yetiş carımıza kurtar meded mürved ya Atsız

Korkut Ata buyurdı ki: “Tekdir Atsız, bir” dėdi
“Atsız’a şek getirenler kesinkes kâfir” dėdi

Hem fânîdür hem bâkîdür nûr-ı Rızâ’nın Atsız
Yetiş carımıza kurtar meded mürved ya Atsız

28 Haziran 2014